Karşılaşmaların muhiti olarak sokaklar

02.10.2021 16:15 - 17:30 | Oda 6 | OTURUM


Moderatör

Alexis Şanal

Partner, SANALarc

Carlos Urrego

Kentsel Tasarım Proje Koordinatörü, Bloomberg Initiative for Global Road Safety

Hayrettin Günç

Program Yöneticisi, NACTO

Yılmaz Büyükerşen

Prof. Dr., Başkan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Zeynep Yıldırım

Şehir Plancısı & Yaya Erişim Şefi, İzmir Büyükşehir Belediyesi

Hem kentsel hayatın akışını sağlayan damarlar, hem de toplumun birbirine karıştığı kamusal mekânlar olan sokaklar, kentin kimliğini yansıtır. Sokakların kentsel yaşam kalitesini artırmadaki rolü, kentlerin yüzleştiği zorlukların her geçen gün artmasıyla daha çok tartışılmaktadır. Bu oturum kapsamında çeşitli kent paydaşları, farklı toplumsal kesimlerden ve çeşitli yaş gruplarından kentlilerin gündelik hayattaki karşılaşma sahnesi olan sokakları konuşacak ve dünyanın farklı yerlerinden pek çok örnek üzerinden bilgi ve deneyimlerini aktaracaklar.