Alexis Şanal

Partner, SANALarc

Alexis Şanal, Kent Tasarımı ve Geliştirme Yüksek Lisansı’nı MIT ’den 2002’de, Mimarlık Lisansı’nı SCI-ARC’dan 1995’de aldı. Kurucu ortağı olduğu ŞANALarc’da fizikî alan tasarımının, yaşayan kültürle ve doğayla bağlantılı harmanlanmış dinamik platformun hayalgücünü nasıl besleyecebileceğini araştıran çalışmalar yapıyor. Mesleki deneyiminin odağı, kendiliğinden organize olan sistemler, taktiksel ağır kentleşme ve öğrenen çevrenin yanısıra kültürlerin dönüştürücü rolü olarak özetlenebilir. Aldığı ödüller arasında MIT En Başarılı Master Tezi Ödülü 2002, Arkitera Genç Mimar Jüri Özel Ödülü 2012, Marvin E. Goody Ödülü 2002, Wallace Floyd Kentsel Tasarım Ödülü 2001, Graham Foundation 2014 araştırma proje hibesi ve Avustralya Droga Misafir Mimar 2018 programı sayılabilir. MAXXXI Roma,Isanbul Modern ve GarantiGaleri’de işleri sergilenmiştir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Karşılaşmaların muhiti olarak sokaklar 02.10.2021 16:15 - 17:30 Oda 6