Zeki Kılıçaslan

Prof.Dr., Göğüs Hastalıkları, İstanbul Üniversitesi

1957 Trabzon doğumlu. 1980 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu ve aynı fakültede 1984 yılında Göğüs hastalıkları ve Tüberküloz uzmanı unvanını kazandı. Çeşitli hastanelerde uzman olarak çalışan Dr. Kılıçaslan 1989 yılında doçent ve 1994 yılında profesör unvanını kazanmış, 2000-2003 ve 2009-2011 yıllarında halen çalışmakta olduğu İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında başkanlık görevini yürütmüştür. Dr. Zeki Kılıçaslan İşçi sağlığı ve Tüberküloz ile ilgili Halk sağlığı alanlarındaki çalışmaları ile 2005 yılında İstanbul Tabip Odası Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Meslek hastalıkları Hizmet Ödülünü ve 2009 yılında ise Türk Tabipleri Birliği Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülünü kazanmıştır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Salgınlara dirençli kentler: Emsalsiz zorluklara karşı durmak 02.10.2021 10:00 - 11:30 Oda 3