Salgınlara dirençli kentler: Emsalsiz zorluklara karşı durmak

02.10.2021 10:00 - 11:30 | Oda 3 | OTURUM


Moderatör

Cana Tülüş Türk

Kıdemli Uzman, İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi

Levent Atalı

Doç. Dr., Spor Yöneticiliği, Kocaeli Üniversitesi

Zeki Kılıçaslan

Prof.Dr., Göğüs Hastalıkları, İstanbul Üniversitesi

Souad Osseiran

Dr., Araştırmacı, MiReKoç, Koç Üniversitesi

Muhammet İlkay Kaynak

Danışman, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı

Tarihte önemli kırılma noktalarına neden olan pandemiler, hayatımızın her alanına farklı zorluklar getirmektedir. Şehirler salgınların temel sığınak alanları olduğundan ekstra korunmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu oturumda salgınlara açık kapı bırakılmaması adına ne tür çalışmalar yapılması gerektiği, salgın anlarında oluşan temel zorluklar ve bu sorunlarla nasıl mücadelede edilebileceği üzerinde durulacaktır.