Sadun Emrealp

Yönetişim Danışmanı

1954 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimini Tarsus Amerikan Koleji’nde, yüksek öğrenimini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yaptı. Aynı bölümde tamamladığı Yüksek Lisansın ardından, Ankara Üniversitesi SBF ve Kent Üniversitesi’nde Yüksek Lisans çalışmalarını sürdürdü. 1982-1986 yıllarında Çukurova Kentsel Gelişme Projesi’nde yönetici olarak görev yaptı. 1987-2003 yıllarında Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği (IULA), 2004-2010 yılları arasında da Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) bünyesinde, İstanbul merkezli bölge teşkilatlarının yönetiminde görev aldı. Eş zamanlı olarak, 1998-2009 yılları arasında UNDP’nin desteğiyle, İçişleri Bakanlığı’nın şemsiyesi altında yürütülen Türkiye Yerel Gündem 21 Programı’nın Ulusal Koordinatörü olarak görev yaptı. Bu program altında Kent Konseylerinin kurulmasına ve işleyişine, ilgili mevzuatın geliştirilmesine katkıda bulundu. Bu görevi sonlandıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından AB’nin desteğiyle 2011-2013 yılları arasında yürütülen “Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetişimin Geliştirilmesi’ Projesi’nin, ardından yine AB’nin desteğiyle 2014-2016 yılları arasında yürütülen “Yerel Aktörlerin Katılımıyla Yerel Yatırım Planlama Kapasitesinin Güçlendirilmesi” Projesi’nin Ekip Liderliğini yaptı. Son olarak, AB Başkanlığı tarafından AB’nin desteğiyle 2018-2020 yılları arasında yürütülen “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme” Projesi’nin Ekip Lideri olarak görev yaptı. Evli ve iki kız çocuklu olan Sadun Emrealp’in, siyaset bilimi alanında ve yerel yönetimlerle ilgili Türkçe ve İngilizce yayınları bulunmaktadır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Kent ağları: Sakin ol ve dünyayla buluş 01.10.2021 15:00 - 16:30 Oda 5