Kent ağları: Sakin ol ve dünyayla buluş

01.10.2021 15:00 - 16:30 | Oda 5 | OTURUM


Moderatör

Sadun Emrealp

Yönetişim Danışmanı

Karen Vancluysen

Genel Sekreter, POLIS

Anna Lisa Boni

Genel Sekreter, EUROCITIES

Júlia López Ventura

Avrupa Bölge Direktörü, C40 Şehirleri

Antonella Valmorbida

Genel Sekreter, ALDA

Floriane Cappelletti

İletişim ve Genel Koordinasyon Lideri, Energy Cities

21.yy’ın kentleri, küresel gündemi şekillendirirken, uluslararası ortamın sunduğu fırsatları da değerlendirerek yerelin kalkınmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Kentlerin uluslararası varlıklarının daha da görünür olduğu bu süreçte, kentleri desteklemek amacıyla kurulan uluslararası kent ağları, kentler arası iş birliğini güçlendiren, onların uluslararası arenada çıkarlarını temsil eden ve kapasitelerinin artması için çalışmaları yürüten kurumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu oturum, çevre, yerel demokrasi, hareketlilik gibi konularda çalışmalar yürüten uluslararası kent ağlarının temsilcilerini bir araya getirerek, bu ağların çalışmaları hakkında yerel yönetimler temsilcilerini ve konu ile ilgili diğer paydaşları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.