M. Sinan Özden

RESLOG Türkiye Ulusal Proje Yöneticisi, SKL International

1995 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Şehir Planlama Bölümünden mezun olan M. Sinan Özden, İsveç Blekinge Institute of Technology’den yüksek lisans, İsrail Development Studies Center’dan ise Kırsal Bölge Kalkınması üzerine uzmanlık derecesi aldı. GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nde yeniden yerleşim projelerinde yer alan Özden, Alman Teknik İşbirliği Kurumu’nda (GTZ) Türkiye’de yürütülen proje ve programların koordinasyonunu üstlendi. 2006 yılında İstanbul Metropoliten Planlama Merkezi’nde (İMP) İstanbul Çevre Düzeni Planı’nı hazırlayan plancılara katıldı, İstanbul ve Marmara Bölgesi arasındaki etkileşimler üzerine çalıştı. Trakya Bölgesi’nde Çevre Düzeni Planlarının hazırlanmasında etkin rol üstlendi. MBB bünyesindeki Çevre Merkezi’nin kuruluşunda yer aldı. UNDP, GIZ (GTZ), KfW, SALAR, VNG ve REC tarafından yürütülen uluslararası ve AB destekli projelerde kıdemli uzman olarak, İçişleri Bakanlığı’na, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, belediyelere danışmanlıklar yaptı. Yerel Yönetim Reformuna Destek (LAR-2) projesi kapsamında yerel yönetimlerde katılımcılığın geliştirilmesi için yöntemler geliştirdi, Kent Konseyleri ile çalıştı. TBB ile Yerel Diplomasi ve Kardeş Şehir ilişkileri üzerine çalışmalar yaptı. Katılımcı Yerel Yatırım Planlaması (TULIP) projesinin kilit uzmanlığını yürütürken, durum simülasyonu ve rol oynamaya dayalı eğitimler geliştirdi, 13 ilde uyguladı. REC (Bölgesel Çevre Merkezi) ile birlikteliğinde Yerel Çevre Eylem Planlaması (YEÇEP) metodolojisini geliştirdi. Trabzon YEÇEP'inin hazırlanmasında yer aldı, Aksaray YEÇEP'ini hazırladı. ICMPD’nin yürütücüsü olduğu SIDEM ve ASCAP projelerinde üstlendiği görevlerle, Suriye göç krizi sonrası, göç ve kalkınma konusuna eğilmeye başladı. İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR) ile Göç karşısında Yerel Yönetişimde Rezilyans (RESLOG) projesinin Türkiye ayağını geliştiren M. Sinan Özden, Türkiye, Marmara ve Çukurova Belediyeler Birlikleri ile ortaklaşa yürütülen RESLOG Türkiye Projesinin Ulusal Proje Yöneticiliğini sürdürmektedir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Göç yönetiminde aktif hemşehrilik 01.10.2021 16:00 - 17:30 Oda 2
2 Kültürlerarası şehirler: Farklılıklarımızla birlikte yaşamak 03.10.2021 14:30 - 16:00 Oda 3