Kültürlerarası şehirler: Farklılıklarımızla birlikte yaşamak

03.10.2021 14:30 - 16:00 | Oda 3 | OTURUM


Moderatör

Nihal Eminoğlu

Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Irena Guidikova

Kapsayıcılık ve Ayrımcılıkla Mücadele Programları Başkanı, Avrupa Konseyi

M. Sinan Özden

RESLOG Türkiye Ulusal Proje Yöneticisi, SKL International

Mary Linch

Entegrasyon Sorumlusu, Dublin Belediyesi

Lluís Torrens

Sosyal İnovasyon Direktörü, Barselona Belediye Meclisi

Mustafa Dündar

Başkan, Osmangazi Belediyesi

İpek Sabah Aynal

Başkan Danışmanı, Adana Büyükşehir Belediyesi

Suriyeli mülteciler, göçte varış aşamasından yerleşme aşamasına geçerken, belediyeler de hizmetlerinde destek ve sosyal yardımlardan, birlikte yaşamaya ve sosyal uyuma yönelik çalışmalara geçmektedir. Birlikte yaşamı desteklemek (cohabitation) odağında gerçekleştirilecek oturumda Türkiye ve Avrupa’dan, yoğun göç alan şehirlerin belediye başkanlarını ve belediye temsilcileri kapsayıcı belediye hizmetleri sunma ve birlikte yaşamı destekleme üzerine tecrübe ve yaklaşımlarını aktaracak.