Göç yönetiminde aktif hemşehrilik

01.10.2021 16:00 - 17:30 | Oda 2 | OTURUM


Moderatör

Marléne Hugosson

Proje Müdürü, SKL International

Saad El-Din Wajih Saad El-Din

Başkan, Kherbet Dawood Belediyesi

Muammer Keskin

Başkan, Şişli Belediyesi

Akif Kemal Akay

Başkan, Seyhan Belediyesi

Abdulilah Zakaria

Başkan, Jurd al-Qayta Belediyeler Birliği

Mülteciler ve yerel halkın bir arada yaptığı çalışmalarla yaşadıkları çevreyi iyileştirmek; daha etkin belediye hizmetlerinin sunulmasını sağlamak ve birlikte yaşamayı desteklemek üzere çok sayıda deneyim bulunmaktadır. Aktif hemşehrilik kavramı ise hem RESLOG-Türkiye hem de RESLOG-Lübnan’ın ortak paydasında yer almaktadır. Suriyeli göçü, yerel yönetişim (belediye hizmetleri) ve aktif hemşehrilik alanında çalışmalar yürüten RESLOG Projesi işbirliğinde düzenlenen oturum kapsamında aktif hemşehriliğin farklı boyutları ile ilişkili iyi uygulama deneyimleri belediye başkanları ve üst düzey yöneticiler tarafından paylaşılacak.


Kolaylaştırıcı M. Sinan Özden RESLOG Türkiye Ulusal Proje Yöneticisi, SKL International
Kolaylaştırıcı Souraya Hammoud RESLOG Lübnan Ulusal Proje Yöneticisi, SKL International