Josephine Whitaker-Yılmaz

Politika ve Program Geliştirme Danışmanı, Oxfam KEDV

Josephine Whitaker-Yılmaz, uluslararası insani yardım ve kalkınma sektöründe 10 yıldan fazla deneyime sahip Oxfam KEDV'de Politika ve Program Geliştirme Danışmanıdır. Son yedi yılını Türkiye'de özellikle zorunlu göç, cinsiyet eşitliği ve sivil toplum katılımına odaklanan çeşitli tematik konularda politika, araştırma ve savunuculuk çalışmaları yaparak geçirdi. 2018 Uluslararası Mülteci Kongresi de dahil olmak üzere bir dizi katılımcı politika geliştirme ve savunuculuk girişimi üzerinde çalıştı. Ayrıca Türkiye Mülteci Konseyi ve Küresel Mülteci Liderliği Ağı da dahil olmak üzere bir dizi mülteci liderliğindeki ağ ile çalıştı.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Mültecilere kulak ver: Kamusal yaşama aktif katılım 02.10.2021 12:00 - 13:30 Oda 3