Mültecilere kulak ver: Kamusal yaşama aktif katılım

02.10.2021 12:00 - 13:30 | Oda 3 | OTURUM


Moderatör

Josephine Whitaker-Yılmaz

Politika ve Program Geliştirme Danışmanı, Oxfam KEDV

Zakira Hekmat

Dr., Kurucu Başkan, Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği

Sana Mustafa

Ortaklıklar Direktörü, Asylum Access

Paul Power

CEO, Avustralya Mülteci Konseyi

Mohammed Badran

Kurucu & Direktör, Syrian Volunteers Netherlands

Kent, hem yerel halk hem de göçmen ve mülteciler açısından ortak bir kesişim noktasıdır. Mekânsal karşılaşmaların yanı sıra ortak sorunlara birlikte çözüm geliştirmek, karşılıklı olarak sosyal uyumun ve birlikte yaşamın kolaylaşmasına da önemli bir katkı sağlayacaktır. Kente aidiyet duygusunun gelişimi kente dair kararlara katılım ve temsil birlikte güçlenmektedir. Göçmen ve mültecilerin kamusal yaşama katılımları ve özellikle COVID-19 sonrası dönemde karşılaştıkları zorluklar mülteciler tarafından anlatılacak.