Büşra Yılmaz

Şehir Politikaları Uzmanı & Sosyolog, Marmara Belediyeler Birliği

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladığı lisans eğitiminin yanı sıra Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yandal eğitimi aldı. Ortadoğu çalışmalarına katkı sunması adına Kuveyt’te aldığı Arapça dil eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsünde lisansüstü eğitimine başladı. Orta Doğu Sosyolojisi ve Antropolojisi Bölümü’nde “Girişimci Suriyeli mültecilerin işgücü piyasası deneyimleri” üzerine yüksek lisans tez çalışmasını tamamladı. Göç, sosyal politika, kamusal uyum, sosyal psikoloji ve yerel yönetim özel çalışma alanlarıdır. Marmara Belediyeler Birliği, Şehir Politikaları Merkezi’nde yürüttüğü çalışmaların yanı sıra Şehir & Toplum Dergisi yardımcı editörlüğünü yapmaktadır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Marmara'nın Gençleri 01.10.2021 18:00 - 19:00 Oda 9
2 Doktora Çarşısı 02.10.2021 17:30 - 19:00 Oda 10