Doktora Çarşısı

02.10.2021 17:30 - 19:00 | Oda 10 | YARIŞMA


Moderatör

Büşra Yılmaz

Şehir Politikaları Uzmanı & Sosyolog, Marmara Belediyeler Birliği

Hasan Akgün

Dr., Başkan, Büyükçekmece Belediyesi

M. Cemil Arslan

Dr., Genel Sekreter, Marmara Belediyeler Birliği

Aslı Ceylan Öner

Doç. Dr., Mimarlık, İzmir Ekonomi Üniversitesi

Yunus Uğur

Doç. Dr., Tarih, Marmara Üniversitesi

Alan Coday

Prof. Emeritus, Yapı Mühendisliği ve Yapılı Çevre , Anglia Ruskin Üniversitesi

Thanos Stasinopoulos

Dr., Akademisyen, Mimarlık, İzmir Ekonomi Üniversitesi

Ayşe Özbil Torun

Doç. Dr., Mimarlık ve Çevresel İnşa Bölümü, Northumbria Üniversitesi

Emin Yahya Menteşe

Dr., Araştırmacı, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi

“Doktora Çarşısı” başlıklı yarışmada, araştırmacılar 3 dakikada çevre, ikilim değişikliği, biyoçeşitlilik, sürdürülebilirlik, kentleşme, ulaşım, dayanıklılık, altyapı, sosyal hizmetler, göç, kentsel tasarım, akıllı şehircilik, yerel yönetimler, yönetişim, kamu sağlığı alanlarında yürüttükleri doktora tez çalışmalarını sözlü olarak sunarak yarışacaktır. Yapılan sunumlar akademisyenler, yerel yöneticiler ve belediye başkanlarından oluşan jüri tarafından değerlendirilecek olup birinci seçilen sunum 1000$; jüri tarafından belirlenecek iki sunum ise 250$ mansiyon ile ödüllendirilecektir


Yarışmacı Ali Burak Aslan Şehir ve Bölge Planlama, Gazi Üniversitesi
Yarışmacı Aslı Havlucu Oğuz Şehir ve Bölge Planlama, Gazi Üniversitesi
Yarışmacı Aynur Uluç Şehir ve Bölge Planlama, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yarışmacı Ayşe Gül Soydan Gürdal Şehir ve Bölge Planlama, Gazi Üniversitesi
Yarışmacı Ayşe Kaşıkırık Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi
Yarışmacı Azem Kuru Şehir ve Bölge Planlama, İstanbul Teknik Üniversitesi
Yarışmacı Begüm Sakar Şehir ve Bölge Planlama, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yarışmacı Bilge Aydın Şehir ve Bölge Planlama, İstanbul Teknik Üniversitesi
Yarışmacı Bora Okan Çevre Mühendisliği, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yarışmacı Burcu Aslan Okat Jeodezi ve Jeoinformasyon Mühendisliği, Kocaeli Üniversitesi
Yarışmacı Cenk Cihangir Mimarlık, Trakya Üniversitesi
Yarışmacı Ebru Kurt Özman Beşeri Coğrafya, Planlama ve Uluslararası Kalkınma, Amsterdam Üniversitesi
Yarışmacı Elif Kırpık Şehir ve Bölge Planlama, Yıldız Teknik Üniversitesi
Yarışmacı Elis Dinçer İktisat, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Yarışmacı Gremina Elmazi Mimari Tasarım Sorunları, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Yarışmacı Lima Najjar Peyzaj Mimarlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi
Yarışmacı Mürşit Sönmez Peyzaj Mimarlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi
Yarışmacı Özlem Tepeli Türel Şehir ve Bölge Planlama, İstanbul Teknik Üniversitesi
Yarışmacı Özlemnur Ataol Şehircilik ve Şehir Mimarisi, Eindhoven Teknoloji Üniversitesi
Yarışmacı Prabath Suranga Morawakage Muhasebe, Finans ve Ekonomi, Griffith Üniversitesi
Yarışmacı Shaza Alsallomy Mimarlık, Bursa Uludağ Üniversitesi