Emin Yahya Menteşe

Dr., Araştırmacı, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Geomatik Mühendisliği bölümündeki lisans (2007) ve yüksek lisans eğitimini (2009) tamamladıktan sonra Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde mekansal planlama ve ekolojik sürdürülebilirlik konusu üzerine doktora çalışmasını 2020 yılında tamamlamıştır. 2009-2020 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nde İstanbul'da afet riskinin anlaşılması üzerine çeşitli çalışmalarda yer almıştır. 2021 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı'nda araştırmacı olarak çalışmaktadır. Afet riskinin anlaşılması, afet risk iletişimi, sürdürülebilirlik, mekansal bilgi sistemleri üzerine çalışmalar yürütmektedir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Doktora Çarşısı 02.10.2021 17:30 - 19:00 Oda 10