Burcuhan Şener

Uluslararası İşbirliği Koordinatörü & Göç Politikaları Merkezi Direktörü, Marmara Belediyeler Birliği

Burcuhan Şener, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Hollanda’da Leiden Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Avrupa Birliği Çalışmaları alanında yaptı. Tezinde Avrupa Birliği’nin göç konusundaki yasal çerçevesi ve politikaları ile Ortak Avrupa İltica Sistemi’ni inceledi. Marmara Belediyeler Birliğinde Uluslararası İşbirliği Koordinatörü ve Göç Politikaları Merkezi Direktörü olarak çalışmaktadır. Uluslararası ilişkiler, yerel diplomasi, göç, sosyal uyum ve yerel yönetimler alanlarında çalışmalar yürütmektedir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Mülteci girişimciler: Kalkınma ve sosyal uyumun öncüleri 02.10.2021 14:30 - 15:45 Oda 6
2 Kent forumları: Şehirlerin geleceği için buluşma noktaları 03.10.2021 16:15 - 17:30 Oda 6
3 Kapanış Oturumu 03.10.2021 18:45 - 20:00 Ana Oda