Kent forumları: Şehirlerin geleceği için buluşma noktaları

03.10.2021 16:15 - 17:30 | Oda 6 | OTURUM


Moderatör

Burcuhan Şener

Uluslararası İşbirliği Koordinatörü & Göç Politikaları Merkezi Direktörü, Marmara Belediyeler Birliği

Vanessa Vardon

Direktör, Pritzker Küresel Şehirler Forumu

Norliza Hashim

CEO, Urbanice Malaysia

Mikhail Sverdlov

Organizasyon Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı, IMBRICS Forum

Ezgi Küçük Çalışkan

Şehir Planlama Koordinatörü, Marmara Belediyeler Birliği

Katerina Belikova

Yardımcı Program Direktörü, Moskova Kent Forumu

Wataru Kawasaki

World Urban Forum Koordinatörü, UN-Habitat

Bu oturum, kent forumlarının kentleşme ve politika oluşturma süreçleri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bölgesel, ulusal veya uluslararası kent forumlardan temsilcileri bir araya getirerek, kentsel forumların kentsel gelişime ve farklı düzeylerde politika yapımına nasıl katkıda bulunduğunu; bu forumlarda yapılan tartışmaların karar vericiler tarafından ne ölçüde dikkate alındığını; ve bu forumların kentsel politikalar üzerindeki etkisini iyileştirmek için ne yapılması gerektiğini ele alacaktır.