Kapanış Oturumu

03.10.2021 18:45 - 20:00 | Ana Oda | OTURUM


Moderatör

M. Cemil Arslan

Dr., Genel Sekreter, Marmara Belediyeler Birliği

Alim Arlı

Doç. Dr., İnsan ve Toplum Bilimleri, İstanbul Teknik Üniversitesi

Ezgi Küçük Çalışkan

Şehir Planlama Koordinatörü, Marmara Belediyeler Birliği

Burcuhan Şener

Uluslararası İşbirliği Koordinatörü & Göç Politikaları Merkezi Direktörü, Marmara Belediyeler Birliği

Görsev Argın

Eğitim Müdürü & Proje Koordinatörü, Marmara Belediyeler Birliği

Tarkan Oktay

Prof. Dr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Aslı Ceylan Öner

Doç. Dr., Mimarlık, İzmir Ekonomi Üniversitesi

Itır Akdoğan

Dr., Araştırma Direktörü, TESEV

MARUF21'e dair genel değerlendirmeler yapılacaktır.