Ahmet Cihat Kahraman

Çevre Yönetimi Koordinatörü, Marmara Belediyeler Birliği

Marmara Belediyeler Birliğinde Çevre Yönetimi Koordinatörlüğünü yürütmektedir. Marmara Belediyeler Birliğindeki çalışmalardan önce kırsal kalkınma projelerinde proje asistanlığı ve koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. Lisansını Selçuk Üniversitesinde Çevre Mühendisliği’nde tamamladı, eş zamanlı olarak aynı üniversitede Makine Mühendisliği Isı ve Enerji Anabilim Dalından mezun oldu. Bu süre zarfında endüstriyel atıksu yönetimi ve disiplinlerarası yenilenebilir enerji alanlarında araştırma projelerinde yer aldı. Yüksek lisansını eğitimini İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde tamamlayarak, Elektronik Atıkların efektif toplanmasına ve geri kazanımına ilişkin modelleme çalışmaları yürüttü. İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Doktora programıyla lisansüstü çalışmalarına devam etmektedir. Çevre yönetiminin finansmanı, yerel iklim değişikliği politikaları ve merkezi/yerel yönetimlerde atık yönetiminin maliyetleri konularında da akademik araştırmalar yapmaktadır. Aktif olarak yerel yönetimlerde entegre atık yönetimi ve iklim değişikliği eylemleri çalışmalarının yanı sıra Ergene Nehri ve Marmara Denizi’nin çevresel durumuna ilişkin çalışmalar yürütmektedir. Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) bünyesinde Katı Atık ve Atıksu Yönetimi Çalışma Grubu ile aynı Ağ bünyesinde Yerel Yönetimler Enerji Verimliliği Çalışma Grubu üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 İklim adaleti için yeniden ve birlikte 01.10.2021 15:00 - 16:30 Oda 1
2 Play Marmara "Denizi" 02.10.2021 10:00 - 11:30 Oda 9