Play Marmara "Denizi"

02.10.2021 10:00 - 11:30 | Oda 9 | DİYALOG MARMARA


Moderatör

Ahmet Cihat Kahraman

Çevre Yönetimi Koordinatörü, Marmara Belediyeler Birliği
Moderatör

Ezgi Küçük Çalışkan

Şehir Planlama Koordinatörü, Marmara Belediyeler Birliği

Barış Salihoğlu

Prof. Dr., Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Gürsel Erul

Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ekim Tan

Dr., Kurucu & Direktör, Play the City

İlk kez 2019’daki MARUF’ta gerçekleşen Play Marmara bu yıl da devam ediyor. Play Marmara “Denizi”, noktasal ve yayılı kaynaklar aracılığıyla Marmara Denizi’yle buluşan atık suyun sürdürülebilir yönetimine bağlı deniz suyundaki değişikliklere ve deniz ekosistemindeki farklılıklara odaklanan çok aktörlü “ciddi” bir oyun. Bu oyun 3 aşamadan oluşuyor:

  • Etkileşimli Dijital Anket (20-29 Eylül 2021)
  • Play Marmara “Denizi” Oturumu (2 Ekim 2021, MARUF)
  • Play Marmara “Denizi” Fiziksel Oyunu (21 Ekim 2021, IFAT Eurasia)

Bu oturumda Play Marmara “Denizi”nin ikinci aşaması, Marmara Denizi’nin sürdürülebilir çevre yönetimine ilişkin gelişmeler ve Marmara Denizi Eylem Planı çalışmaları birlikte değerlendirilecek. Etkileşimli anket sonuçları ve oturumun çıktıları değerlendirilerek 21 Ekim’deki fiziksel oyun hazırlıklarına dahil edilecek.