İklim adaleti için yeniden ve birlikte

01.10.2021 15:00 - 16:30 | Oda 1 | OTURUM


Moderatör

Ahmet Cihat Kahraman

Çevre Yönetimi Koordinatörü, Marmara Belediyeler Birliği

Klaas Kuitenbrouwer

Kıdemli Araştırmacı, Ar-Ge, Het Nieuwe Instituut

Zerrin Savaşan

Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler, Selçuk Üniversitesi

Christina Voigt

Dr., Hukuk Profesörü, Oslo Üniversitesi & Başkan, IUCN Dünya Çevre Hukuku Komisyonu

Barış Doğru

Yayın Yönetmeni, EKOIQ

Antonio Benjamin

Yargıç, Brezilya Ulusal Yüksek Mahkemesi

İklim değişikliğinin dünyanın her yerinde etkilerini irili ufaklı göstereceği farklı disiplinlerden birçok bilim insanının hemfikir olduğu bir realite. Bunun yanında, fosil yakıt tüketimine bağlı olarak ülkelerin iklim değişikliğine sebep olma seviyeleri de birbirinden farklı. Tam da bu noktada iklim değişikliğine en az sebep olan ancak iklim değişikliğinden en çok etkilenecek toplumların bulunduğu bir kesişim kümesi bulunuyor. O nedenle soruna neden olan tarafların azaltım eylemlerinin yanı sıra iklim değişikliğinden en çok etkilenecek taraflara iklim değişikliğine uyum konusunda desteğini temel alan bir adalet ihtiyacı doğuyor. Sadece coğrafi bazda yatay değil, nesiller arası dikey bir adalet ihtiyacı da üzerinde durulması gereken bir konu.