Ulaşımın geleceğini yeniden düşünmek: Otonom ve bütünleşik?

01.10.2021 17:00 - 18:30 | Oda 5 | OTURUM


Moderatör

Eda Beyazıt İnce

Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, İstanbul Teknik Üniversitesi
Moderatör

Nikolas Thomopoulos

Dr., Başkan, WISE-ACT

Amalia Polydoropoulou

Prof. Dr., Denizcilik, Ticaret ve Taşımacılık, Aegean Üniversitesi

Siegfried Rupprecht

İcra Direktörü, Rupprecht Consult - Forschung & Beratung

Miloš N. Mladenović

Dr., Yapılı Çevre, Aalto Üniversitesi

Karel Martens

Prof. Dr., Ulaşım Planlama, Technion-İsrail Teknoloji Enstitüsü

Floridea Di Ciommo

Dr., Eş-Direktör, cambiaMO

Bu oturumda WISE-ACT COST Action üyeleri, otonom ve bağlantılı ulaşımın (ACT) etkilerini tartışacaklardır. ACT, seyahat davranışındaki beklenen değişimden toplumsal, ekonomik ve çevresel etkilere kadar, MARUF21'e ait #eşitlik, #yönetişim, #eşitlik, #sürdürülebilirlik, #kapsayıcılık gibi bir dizi temayla da ilişkilidir. Panel, ACT olsun ya da olmasın, hareketliliğin geleceğine de ışık tutacaktır.