Floridea Di Ciommo

Dr., Eş-Direktör, cambiaMO

Yüksek lisans eğitimini Bocconi Üniversitesi'nde Ekonomi alanında, doktora eğitimini ParisTech Ulaştırma ve Şehir Planlama alanında yapan Florieda Di Ciommo, cambiaMO'nun eş-direktörüdür. Seyahat davranışı modellemesi ve ulaşım değerlendirmesi alanlarında çeşitli araştırmalar ve uluslararası kurum ve kuruluşlarda (OECD, BM, Ulaştırma Araştırma Kurulu gibi) akademik deneyime sahiptir. Toplumsal cinsiyet, sağlık ve kapsayıcılık alanlarında Urban Innovation Action MaresMadrid ve Ulaşımda Eşitlik Analizi Cost Eylemi kapsamında üniversite mezunlarına yaz okullarında eğitim ile ulaşımda eşitlik alanında; kırılgan grupların otonom hizmetlere erişimini sağlamak amacıyla Wise-Act Cost Eylemi ve INDIMO ile kapsayıcı teknoloji alanında; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında Uruguay'da toplu taşımanın anahtar performans göstergeleri üzerine çalışarak kamusal alan ve intermodalite alanlarında, Madrid Listens 2019 | Moving in the city ile kültürel arabuluculuk ve mentorluk alanında deneyime sahiptir. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve düşük gelirliler gibi grupları hedefleyerek, herkes için sürdürülebilir ve kapsayıcı hareketliliği teşvik eden projeler üzerinde çalışmaktadır. Önümüzdeki 31 Ekim-13 Kasım 2021'de Glasgow'daki 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında (COP26) cambiaMO gözlemci heyetine liderlik edecektir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Ulaşımın geleceğini yeniden düşünmek: Otonom ve bütünleşik? 01.10.2021 17:00 - 18:30 Oda 5