Eda Beyazıt İnce

Doç. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, İstanbul Teknik Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde öğretim üyesi ve IstanbulON Kentsel Hareketlilik Laboratuvarı'nın kurucu direktörü olan Eda Beyazıt İnce, lisans ve yüksek lisans eğitimini şehir planlama alanında almıştır. Doktora derecesini Oxford Üniversitesi'nde (Transport Studies Unit, TSU) tamamlayan Eda'nın temel uzmanlık alanı kentsel ulaşım temelli sosyal, mekansal ve ekonomik eşitsizliklerdir. Araştırmaları İstanbul kapsamında yoğunlaşmakta olup, güvencesiz işlerde çalışan kadınlar, çeperlerde yaşayan bireyler ve kent yoksulları dahil olmak üzere toplumda en az temsil edilen grupların günlük hareketliliklerine odaklanmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı'na Paydaş Katılım Uzmanı olarak katkı vermekte olan Eda, Universidad Politécnica de Madrid UNESCO Toplumsal Cinsiyet Kürsüsü'nün paydaşlarından biri ve Otonom ve Bütünleşik Ulaşımın Geniş Etkileri ve Senaryo Değerlendirmesi (WISE-ACT) konulu COST Eyleminin çekirdek grup üyesidir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Ulaşımın geleceğini yeniden düşünmek: Otonom ve bütünleşik? 01.10.2021 17:00 - 18:30 Oda 5