COVID-19 günlerinde Yeni Kentsel Gündem ve SKA 11 uygulamalarında işbirliğine dayalı yenilikçiliğin rolü

01.10.2021 17:00 - 18:30 | Oda 3 | OTURUM


Moderatör

Tuna Taşan-Kok

Prof. Dr., Coğrafya, Planlama ve Uluslararası Kalkınma Çalışmaları, Amsterdam Üniversitesi

Serin Geambazu

Dr., Kentsel Tasarım ve Peyzaj, Ion Mincu Mimarlık ve Şehir Planlama Üniversitesi

Gözde Şarlak-Krämer

Öğretim Görevlisi & Araştırmacı, Kentsel Tasarım, HafenCity Üniversitesi Hamburg

Evren Uzer

Dr., Şehir Planlama, Parsons Tasarım Okulu, the New School

Her geçen gün artan teknolojik gelişmeler işbirliği anlamında da birçok yenilik ve imkan sunmaktadır. Bu oturumda da COVID-19 gibi bir kriz ortamında Yeni Kentsel Gündem (NUA) ve SKA11 “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” ilkesi bağlamında işbirliğine dayalı yenilikçiliğin önemi ve sunduğu fırsatlar çeşitli örnekler ışığında ele alınacaktır.