Serin Geambazu

Dr., Kentsel Tasarım ve Peyzaj, Ion Mincu Mimarlık ve Şehir Planlama Üniversitesi

Şehir plancısı ve stratejik planlama ve mega proje yönetimi konusunda uzman olan Serin Geambazu, yedi yıldır Bükreş'teki Ion Mincu Mimarlık ve Şehir Planlama Üniversitesi'nde Kentsel Tasarım ve Peyzaj Bölümü'nde ders vermektedir. 10 yıldır özel sektörde ve kamu sektöründe şehir planlamacılığı yapmaktadır. Berlin, İstanbul ve Bükreş'te danışmanlık projelerinin; altyapı, konut, ticaret projelerinin; detay, imar, nazım ve stratejik planlarının yürütülmesinde görev almıştır. Urbasofia'da proje yöneticisi olarak Tuna Bölgesi'nde AB finansmanlı projelerde yer almıştır. Lisans eğitimini Berlin Teknik Üniversitesi'nde Kentsel Yönetim bölümünde tamamlayan Serin Geambazu, doktora çalışmasını Ion Mincu Üniversitesi'nde mega projelerin yönetişim ve planlama süreçleri üzerine yapmıştır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 COVID-19 günlerinde Yeni Kentsel Gündem ve SKA 11 uygulamalarında işbirliğine dayalı yenilikçiliğin rolü 01.10.2021 17:00 - 18:30 Oda 3