Gözde Şarlak-Krämer

Öğretim Görevlisi & Araştırmacı, Kentsel Tasarım, HafenCity Üniversitesi Hamburg

Gözde Şarlak-Krämer Berlin’de yaşayan bir şehir plancı ve araştırmacıdır. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde (2009), yüksek lisans eğitimini ise Bauhaus Üniversitesi Weimar Avrupa Kentsel Çalışmaları Bölümü’nde (2012) tamamlamıştır. 2019’dan bu yana HafenCity Üniversitesi Kentsel Tasarım Yüksek Lisans programında öğretim görevlisi olarak çalışmakta ve aynı bölümde doktora çalışmasına devam etmektedir. Şarlak-Krämer daha önce İstanbul Bilgi Üniversitesi (2013-2016), Berlin Teknik Üniversitesi (2017-2018) ve Stiftung Bauhaus Dessau (2009-2010) gibi kurumlarda ders vermiş ve araştırma projelerine dahil olmuştur. Araştırma ilgi alanları kentsel tasarım, kent çalışmaları ve politik ekoloji alanlarının kesişiminde yer alır; kentleşme süreçleri ve sorunları ekseninde, sosyal ve ekolojik adalet konularını çoklu türler ve kent bağlamında ele alır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 COVID-19 günlerinde Yeni Kentsel Gündem ve SKA 11 uygulamalarında işbirliğine dayalı yenilikçiliğin rolü 01.10.2021 17:00 - 18:30 Oda 3