Şehirlerin dijitalleşmesinde iyi uygulama örnekleri

02.10.2021 12:00 - 13:30 | Oda 1 | OTURUM


Moderatör

Aslı Deniz Helvacıoğlu

Doç. Dr., Uluslararası Ticaret & İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Boğaziçi Üniversitesi

Fatih Gündoğan

Dr., Genel Müdür, Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri

Şadi Yazıcı

Başkan, Tuzla Belediyesi

Suzanne Hoadley

Kıdemli Müdür & Trafik Verimliliği Koordinatörü, POLIS

Veysel Çıplak

Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Turan Hançerli

Başkan, Avcılar Belediyesi

Dijitalleşmenin, kaynak kullanımındaki verimliliği artırma, zamandan tasarruf etme, kurumsal kapasiteyi güçlendirme ve hizmet kalitesini yükseltme gibi yararları sıklıkla bahsedilir. Bu oturumda, akıllı şehire dönüşümde dijitalleşmenin yerine ve sunduğu fırsatlara değinilecektir. Oturum, yerel yönetim temsilcilerini de bir araya getirerek dijitalleşme konusunda yerel düzeyde yapılan somut çalışmaları ve bu çalışmaların kenti nasıl dönüştürdüğü ele alacak.