Aslı Deniz Helvacıoğlu

Doç. Dr., Uluslararası Ticaret & İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Boğaziçi Üniversitesi

Araştırma alanları inovasyonun regülasyon eko-sistemine yönelik politika ve stratejiler, yenilikçi teknolojiler için hukuk ve politika yapmak, inovasyon için eko-sistem tasarımı, inovasyon anlatısı, inovasyon yönetişimi ve veri yoğun, teknoloji odaklı eko-sistemlerin yönetimini içermektedir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Şehirlerin dijitalleşmesinde iyi uygulama örnekleri 02.10.2021 12:00 - 13:30 Oda 1