Uluslararası deneyim paylaşımı: Yenilikçi planlamada iyi örnekler

02.10.2021 11:30 - 13:00 | Oda 6 | OTURUM


Moderatör

Burcu Özüpak Güleç

Vizyon 2050 Ofisi Koordinatörü, İstanbul Planlama Ajansı

Oriol Estela Barnet

Genel Koordinatör, Barselona Büyükşehir Stratejik Planı

Yimin Wu

Plancı, Planlama Araştırma Laboratuvarı, Pekin Belediyesi Şehir Planlama ve Tasarım Enstitüsü

Rashid Seedat

İcra Direktörü, Gauteng City-Region Observatory

IPA işbirliğinde düzenlenen oturumda, dünyanın önde gelen kentlerinin stratejik planlama departmanları bir araya gelerek, kent planlama konusunda yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımları ile kentlilerin kent üzerindeki haklarını desteklerken kolaylaştırdıkları katılımcı modelleri tartışacaklar. Planlamacılar, kendi şehirlerinin geleceğini planlarken tarihi, başarıları, başarısızlıkları ve çıkarılan derslerle ilgili deneyimlerini paylaşacaklar. Stratejik planlama departmanlarının temsilcileri, küresel bir bakış açısıyla kendi yerel deneyimlerini paylaşacak, referans noktalarını ve tanıtacak ve daha iyi bir gelecek için önceliklerini ifade edecek. Daha iyi bir kentsel gelecek için yeniden düşünmek ve birlikte hareket etmenin gerekliliği ve küresel şehirler arasındaki işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanacak.