Burcu Özüpak Güleç

Vizyon 2050 Ofisi Koordinatörü, İstanbul Planlama Ajansı

Burcu Özüpak-Güleç, İstanbul Planlama Ajansı - Vizyon 2050 Ofisi Koordinatörü olarak görev yapmakta, İstanbul’un Vizyon 2050 Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlıklarını yürütmektedir. Özüpak-Güleç, 2000 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlamama Bölümü’nden mezun olmuştur. 2003 yılında ve Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde AB bölgesel politikaları ve kalkınma alanında ve Mimar Sinan Üniversitesi’nde kentsel tasarım alanında yüksek lisansını bitirdikten sonra, 2005 yılında İngiltere’de Kent Üniversitesi’nde Sosyal Politika, Sosyoloji ve Sosyal Araştırma Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Son 16 yıldır kent planlama ve yönetişimine dair çok sayıda projede yer alan Özüpak-Güleç, katılım, kentsel stratejik planlama ve yaratıcı kentler alanında uzmandır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde farklı birimlerde çalışmış, daha sonra İstanbul Kalkınma Ajansı’nda Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı olarak göreve gelmiştir. İstanbul’un 2013 ve 2023 bölge planlarının hazırlıklarını koordine etmiştir. 2016 yılından itibaren uzman ve danışman olarak, kurucu ortağı olduğu İkiiki Danışmanlık bünyesinde mesleki faaliyetlerini sürdürmektedir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Uluslararası deneyim paylaşımı: Yenilikçi planlamada iyi örnekler 02.10.2021 11:30 - 13:00 Oda 6