Kentine iyi bak: Sağlıklı şehirler, sağlıklı topluluklar

01.10.2021 15:00 - 16:30 | Oda 7 | OTURUM


Moderatör

Murat Ar

Müdür, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği

Handan Türkoğlu

Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, İstanbul Teknik Üniversitesi

Gül Sayan Atanur

Prof. Dr., Peyzaj Mimarlığı, Bursa Teknik Üniversitesi

Miriam Weber

Kıdemli Politika Danışmanı & Sağlıklı Şehir Koordinatörü, Utrecht Belediyesi

Alinur Aktaş

Başkan, Bursa Büyükşehir Belediyesi & Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği

Marcus Grant

Genel Yayın Yönetmeni, Cities & Health

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaklaşımına göre “sağlıklı şehir” bir sonuç değil bir süreçtir. Bir kentin sağlıklı olması, en iyi sağlık düzeyine erişmiş olmasından ziyade “sağlıklı kent” bilinciyle bu alandaki niteliklerin geliştirilmesi için gösterdiği çaba ile ilişkilidir. Bu oturumda; bir şehirde yürütülecek tüm çalışmaların öncelikle sağlık boyutunun irdelenmesinin gerekliliği; yerel yönetimlerin, karar vericilerin politikalarında sağlığın önceliğinin önemi ve Sağlıklı Şehirler Ağı’nın oluşumu teorik ve pratik yönleriyle değerlendirilecektir.