Murat Ar

Müdür, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 1997 yılında mezun oldu. 1998-2011 yılları arasında yurt içinde ve yurtdışında mimarlar, kentsel tasarımcılar ve peyzaj mimarları ile tasarım ve uygulama projelerinde çalıştı. 2011 yılında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nde şehir plancısı pozisyonunda göreve başladı. 2014’ten itibaren Birliğin Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Birlik adına kent sağlığını ilgilendiren ulusal ve uluslararası konferanslar, belediyelere yönelik eğitimler, çalıştaylar, yarışmalar ve farkındalık çalışmaları düzenledi, raporlar ve yayınlar hazırladı, yurt içinde ve yurtdışında Birlik adına sunumlar yaptı. Bu görevlerinin yanında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağında Birliğe üye belediyeleri temsilen Ulusal Ağ Koordinatörlüğü görevini yapmaktadır. 2018 yılında Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’da düzenlenen DSÖ Uluslararası Sağlıklı Şehirler Konferansında Avrupa Bölgesinde görev yapan ulusal ağ koordinatörleri arasında yapılan oylama sonucunda Danışma Kurulu üyeliğine seçildi.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Kentine iyi bak: Sağlıklı şehirler, sağlıklı topluluklar 01.10.2021 15:00 - 16:30 Oda 7