Handan Türkoğlu

Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Handan Türkoğlu İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü öğretim üyesidir. Yüksek Lisans ve doktora derecesini Şehircilik alanında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde almıştır. Prof. Dr. Türkoğlu’nun tek başına veya diğer yazarlarla ortaklaşa 150 civarında ulusal ve uluslararası dergilerde ve kitaplarda kentsel planlama, kentsel tasarım, kentsel dayanıklılık, konut ve kentsel yaşam kalitesi ve sağlıklı kentler konularında yayınlanmış makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Kentine iyi bak: Sağlıklı şehirler, sağlıklı topluluklar 01.10.2021 15:00 - 16:30 Oda 7