Hataya yer yok: Afetlere dirençli kentler

02.10.2021 10:00 - 11:30 | Oda 7 | OTURUM


Moderatör

Azime Tezer

Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, İstanbul Teknik Üniversitesi

Kenji Watanabe

Prof. Dr., Afet ve Güvenlik Yönetimi Bölümü Başkanı, Nagoya Teknoloji Enstitüsü

Mehmet Nuray Aydınoğlu

Emeritus Prof. Dr., Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi

Mikdat Kadıoğlu

Prof. Dr., Meteoroloji Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi

Hitoshi Baba

Dr., Kıdemli Danışman, JICA

İnsanlığın üretimi olan uygarlıkların doğup geliştiği kentler, var olduğu günden bugüne doğal veya beşeri kaynaklı afetler ile bir mücadele içerisindedir. Bu oturum kapsamında, bir kentin afet ve kriz durumuna dirençli hale gelebilmesi için uygulanabilecek yaklaşım ve çeşitli çözüm önerileri aktarılacaktır.