Mehmet Nuray Aydınoğlu

Emeritus Prof. Dr., Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesinden mezun oldu (1965). Meslek hayatına proje mühendisi olarak başladı. İTÜ’de yapı dinamiği / deprem mühendisliği alanında doktora yaptı (1977) ve aynı alanda doçent oldu (1981). 1982-1992 arasında inşaat sektöründe mühendislik hizmetleri yöneticisi olarak çalıştı. Bu dönemde yurt içinde ve dışında çok sayıda büyük inşaat projelerine katkıda bulundu. 1992’de Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ne katıldı, 1994’te profesör oldu. Enstitü’nün Deprem Mühendisliği Bölümü’nde lisansüstü eğitim ve bilimsel / uygulamalı araştırmalar yürüttü. Yaş sınırı nedeni ile emekli olduğu 2010 yılından bu yana da aynı aktiviteleri sürdürmektedir. Başlıca bilimsel / mesleki ilgi alanları depremde yapı-zemin etkileşimi, deprem etkisi altında binaların, köprülerin ve diğer mühendislik yapılarının performansa göre analiz ve tasarımı olarak sayılabilir. Bu alanlarda çok sayıda makale, bildiri ve kitap bölümü kaleme aldı. Mühendislik endüstrisinde yapı-deprem mühendisliği alanında danışmanlık yaptı. Kamusal alanda çeşitli konsey ve komitelerde görev aldı. Deprem mühendisliği alanında başta gelen bilimsel dergilerin hakem kurullarında yer aldı (2003-2018). 1993’ten başlayarak ülkedeki deprem yönetmelikleri hazırlama çalışmalarına önderlik etti. Bu bağlamda Türkiye Bina Deprem Yönetmelikleri (1997, 2007, 2018), Türkiye Kıyı ve Liman Yapıları Deprem Yönetmelikleri (2008, 2020), Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği (2020) ve Türkiye Hava Meydanı Yapıları Deprem Yönetmeliği (2020) ’nin hazırlanmasında koordinatör olarak birinci planda rol aldı.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Hataya yer yok: Afetlere dirençli kentler 02.10.2021 10:00 - 11:30 Oda 7