Hitoshi Baba

Dr., Kıdemli Danışman, JICA

Dr Hitoshi BABA, Japonya Hükümeti Kara, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı'nda (MLIT) afet ve su kaynakları alanlarında, teknik ve idari yönetimde ve gelişmekte olan ülkelerle teknik işbirliğinde, afet riskinin azaltılması, acil müdahale ve yeniden yapılanma için ulusal kapasitenin güçlendirilmesi gibi konularda ,30 yılı aşkın kapsamlı ulusal ve uluslararası deneyime sahiptir. 2010 yılından bu yana, Taşkın kontrolü, Hidrolojik Modelleme ve Afet Risk Yönetimi uzmanı olarak yenilikçi projeler ve teknik yardımlar yürüten JICA'nın Kıdemli Danışmanı olarak Tokyo'da bulunuyor. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'da afet yardımı ve acil durum yönetimi için araştırmalar yapan Dr Baba, Japonya'da Olay Komuta Sistemi (ICS) üzerine ilk çalıştayın tanıtımını yaptı ve ICS kavramını kullanarak kapasite geliştirmeye büyük katkılarda bulundu. Dr BABA, Hidroloji Ve Nehir Mühendisliği alanında akademik bir geçmişe sahiptir. Çevre ve Kaynak Mühendisliği ve. Orman Bilimi’nde doktora derecesine sahiptir. RESCUE 3 JAPAN tarafından kalifiye bir hızlı su kurtarma teknik eğitmenidir, Japonca ve İngilizce bilmektedir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Hataya yer yok: Afetlere dirençli kentler 02.10.2021 10:00 - 11:30 Oda 7