Potansiyeli serbest bırakmak: Yerel yönetimlerin gençlik çalışmaları

02.10.2021 10:00 - 11:00 | Oda 6 | OTURUM


Moderatör

Jan Schierkolk

Mercator-İPM Araştırmacısı, İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi

Melike Çakır

Ölçme ve Değerlendirme Birim Sorumlusu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Muhammed Mahli

Kabine Koordinatörü, İslam İşbirliği Gençlik Forumu

Tarkan Oktay

Prof. Dr., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Aslıhan Çöpoğlu

Stratejik Yönetim ve Planlama Büro Sorumlusu, Nilüfer Belediyesi

Annegret Warth

Dr., Eğitim Müdürü, Stuttgart Belediyesi

"Unleashing the potential: Local governments engaging the youth"  adlı oturum, iyi uygulama örnekleri sunumlarından önce bir çerçeve çizmeyi amaçlamaktadır. Sunumun ilk kısmında belediyelerin gençlik hizmetleri için dünyadaki ve Türkiye’deki politika belgeleri bağlamında bir çerçeve çizilecektir. Sunumun ikinci kısmında ise gençlik hizmetlerinin daha etkin yürütebilmesi konusunda belediyeler için strateji ve uygulama önerileri ele alınacaktır.