Annegret Warth

Dr., Eğitim Müdürü, Stuttgart Belediyesi

Annegret Warth, Stuttgart Şehri'nde eğitim, sivil toplum ve yönetim arasında sektörler arası işbirliğini teşvik ederek sürdürülebilir kalkınma için eğitimi yaygınlaştırmayı amaçlayan bir ağın genel koordinatörüdür. Ağ içinde paydaşlar, farklı sosyal geçmiş deneyimlere sahip yerel gençlerin iklim ve sürdürülebilirlik konusunda doğaya ve eğitim biçimlerine daha fazla erişimini sağlamak için işbirliği içindedir. Ağ ayrıca yerel gençlik katılımının yenilikçi formatlarını geliştirmek için de alan sunar. Annegret, akademi, sivil toplum ve yönetim alanlarında güçlü bir temele sahiptir ve Türkiye'de gençliğe odaklanmaktadır. Doktorasında Türkiye'deki gençlik örneğini kullanarak, Avrupa merkezli gençlik araştırmalarına galebe çalmak için özcü olmayan bir yaklaşım geliştirmiştir. İstanbul Politikalar Merkezi'nde 2018/19 Mercator-IPC Araştırmacısı olarak, Türkiye'deki yerel gençlik politikası ve yerel genç katılımının potansiyellerini araştırmıştır. Annegret, on yılı aşkın bir süredir Türkiye'ye odaklanarak gençlik değişimi alanında araştırma ve uygulamanın kesişim noktasında aktif olarak çalışmaktadır. Daha önce Frankfurt'taki Goethe-Üniversitesi'nde araştırma ve öğretim üyesi olarak çalışmıştır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Potansiyeli serbest bırakmak: Yerel yönetimlerin gençlik çalışmaları 02.10.2021 10:00 - 11:00 Oda 6