Yerel kalkınma ve göç: İstihdam piyasasında mülteciler

03.10.2021 16:30 - 18:00 | Oda 7 | OTURUM


Moderatör

Sümeyye Gedikoğlu Doğan

Göç ve Uyum Merkezi Koordinatörü, Türkiye Belediyeler Birliği

Gökçe Uysal

Doç. Dr., Araştırmacı, BETAM, Bahçeşehir Üniversitesi

Ömer Faruk Sarı

Şehir Plancısı, Ankara Büyükşehir Belediyesi

Seda Rass-Turgut

Uyum, Sosyal Hizmetler ve Sivil Katılım Dairesi Başkanı, Osnabrück Belediyesi

Halil İbrahim Akıncı

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü, Sultanbeyli Belediyesi

Yasemin Soysal

Entegrasyon Merkezi Şefi, Ham Belediyesi

Göçün iradi ya da zorunlu, bireysel ya da kitlesel niteliğine bakılmaksızın istihdam sosyal uyum sürecinin en önemli parçalarından biri olarak karşımıza çıkar. Sosyal uyumun sağlanmasında kilit aktörlerden biri olan yerel yönetimler, göçmenlere istihdam piyasasına dahil olması noktasında da önemli bir oynar. TBB işbirliğinde düzenlenen oturumda göçmen ve mültecilerin istihdam piyasasına dahil olması ve yerel kalkınma açısından yerel yönetimlerin rolü yerel ve uluslararası örneklerle ele alınacak.