Gökçe Uysal

Doç. Dr., Araştırmacı, BETAM, Bahçeşehir Üniversitesi

Ekonomisttir. İşgücü piyasaları üzerine yaptığı araştırmalar özellikle dezavantajlı konumda olan kadınlar, gençler ve mülteciler gibi gruplara odaklanmaktadır. Son zamanlarda COVID-19 pandemisinin işgücü piyasaları, hane gelirleri ve hane içi iş bölümü üzerindeki etkilerini araştırmaya odaklanmıştır. Araştırmaları hakemli dergilerde makale ve ulusal ve uluslararası kurumlarda araştırma raporları olarak yayımlanmaktadır. Gökçe Uysal doktorasını ekonomi alanında University of Rochester’dan almıştır. Ayrıca Mercator-IPC 2019/20 araştırmacısıdır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Yerel kalkınma ve göç: İstihdam piyasasında mülteciler 03.10.2021 16:30 - 18:00 Oda 7