Bölgeye Alternatif Bakışlar

03.10.2021 14:30 - 15:45 | Oda 9 | DİYALOG MARMARA


Moderatör

Ayda Eraydın

Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Erkan Polat

Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, Süleyman Demirel Üniversitesi

Özlem Altınkaya Genel

Dr., Mimarlık ve Yapılı Çevre Fakültesi, Delft Teknik Üniversitesi

Ferhan Gezici

Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, İstanbul Teknik Üniversitesi

Bu oturumda Türkiye’nin lokomotif bölgesi olan Marmara Bölgesi farklı perspektiflerden bakışlarla ele alınacaktır. Marmara Bölgesi’nin bölgesel ekonomi açısından değerlendirilmesi, bölge ve bölgedeki sınırların ne şekilde yeniden ele alınabileceği ve bölgenin planlama tarihi üzerinde durulacaktır.