Ayda Eraydın

Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ayda Eraydın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü emekli öğretim üyesidir. Yayınları ve eğitim ve öğretim faaliyetleri bölgeye ilişkin kuramsal, kavramsal ve yöntemsel boyutları kapsamakta ve kent ve bölge planlamaya odaklanmaktadır. Eğitim ve öğretim faaliyeleri yanısıra 1986’dan bu yana çok sayıda büyük ölçekli ulusal ve uluslararası projeleri başlatmış, yürütmüş veya içinde yer almıştır. Ayda Eraydın’ın kent ve bölgesel gelişmenin farklı yönleri, kentlerin sosyo-mekansal dinamikleri; büyüme ve büzülme, kent ve bölge planlamada dirençlilik ve koşullara uyum kapasitesi ve kentsel çeşitliliğin yönetişimi, planlama kuramları ve pratiği konusunda çok sayıda yayını bulunmaktadır. Son yıllarda yayınlanan kitapları arasında “Politics and Conflict in Governance and Planning” (2019) (Routledge: London ve New York) (ortak derleyen Klaus Frey), “Resilience Thinking in Urban Planning” (2013) (ortak-derleyen Tuna Taşan-Kok) bulunmaktadır. Çok sayıda makale ve kitap bölümlerinden son yıllarda yayınlanan birkaçı şunlardır: “Emerging policy responses in shrinking cities: Shifting policy agendas to align with growth machine politics” (2021) Environment and Planning A, 53(5), 1096-1114 (ortak yazar Güldem Özatağan), “Pathways to a resilient future: A review of policy agendas and governance practices in shrinking cities”, Cities, (August 2021) 115,103226 (ortak yazar Güldem Özatağan) ; Explaining regional differences in firm formation rates: how far are government policies important for entrepreneurship? (2020) Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies (ortak yazar Ismail Demirdağ), 13(6); Instituting Resilience in the Making of the Istanbul Metropolis (2018), The Routledge Handbook of Institutions and Planning in Action (Ed. W. Salet) 347-363, Routledge: New York (ortak yazar Tuna Taşan-Kok).


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Bölgeye Alternatif Bakışlar 03.10.2021 14:30 - 15:45 Oda 9