Erkan Polat

Prof. Dr., Şehir ve Bölge Planlama, Süleyman Demirel Üniversitesi

1971 Ankara doğumludur. Gazi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1994 yılında mezun olan Erkan Polat, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yine aynı üniversite ve bölümde tamamlamış olup; beş yıl kadar kent plancısı olarak özel sektörde çalıştıktan sonra, 1999 yılından itibaren Erciyes Üniversitesi’nde ve 2004 yılından itibaren de SDÜ’de öğretim üyesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Halen aynı yerde çalışmaktadır. Alanında birçok kitap, ulusal ve uluslararası makale ve bildiri yazmış, birçok toplantıya konuşmacı olarak katılmış, 150’nin üstünde yayın üretmiştir. Ayrıca, 80’e yakın ulusal ya da uluslararası bilimsel ve uygulama projesinde yürütücü, araştırmacı ya da danışman olarak görev yapmıştır. Son yıllarını hem akademik hayata hem de profesyonel olarak özel sektöre yaptığı katkılarla, planlama kuramları, kentsel ve bölgesel planlama, kalkınma/gelişme, iklim değişikliği ve kentsel tasarım gibi alanlardaki projelerle ve stratejik planlama ve danışmanlık faaliyetleri ile devam ettirmektedir. Türkiye'de planlama alanındaki ilk ve tek akademik tabanlı planlama, tasarım ve danışmanlık şirketinin de yöneticisi olarak hizmet vermektedir. Ayrıca "Kentsel Coğrafya", "Planlama Bilimi ve Mekânsal Planlamanın Bilimselliği", "Bölge için Stratejik Mekânsal Planlama (SMP) Metodolojisi" ve "Bölge için Stratejik Mekânsal Planlama (SMP) Örneği: Güney Marmara" gibi kitapları da bulunmaktadır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Bölgeye Alternatif Bakışlar 03.10.2021 14:30 - 15:45 Oda 9