Kentlerin enerji formülünü yeniden yazmak

03.10.2021 14:30 - 16:00 | Oda 7 | OTURUM


Moderatör

Arif Künar

Genel Müdür, VEN ESCO

Yael Taranto

Kıdemli Enerji Analisti, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi

Bünyamin Şimşek

Teknoloji ve Çevreden Sorumlu Meclis Üyesi, Aarhus Belediyesi

Brian Motherway

Dr., Enerji Verimliliği Birim Başkanı, International Energy Agency (IEA)

Ayşegül Tekerekoğlu

Enerji Yönetimi Şube Müdürü, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Franziska G. Breyer

İklim Nötrlüğü İdari Müdürü, Freiburg Belediyesi

İnsan kaynaklı küresel sera gazı emisyonlarında enerji en büyük paya sahip, çünkü enerji üretiminin yaklaşık üçte ikisi hala fosil yakıtlar kaynaklı. Dünyada tüketilen enerjinin %78'i kentlerde tüketiliyor ve projeksiyonlar 2050'de dünyadaki kent nüfusunun dünya nüfusunun yaklaşık %70'ini oluşturması bekleniyor. Bu kentler açısından ayrıca bir rezilyans unsuru. Enerji verimliliği operasyonları başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kentsel enerji ihtiyacında önemli bir paya çıkması için kentsel enerji politikalarının sürdürülebilirliği hayati öneme sahip.