Franziska G. Breyer

İklim Nötrlüğü İdari Müdürü, Freiburg Belediyesi

Franziska Breyer Freiburg Üniversitesi’nden derece sahibi bir orman bilimcisidir. Mezun olduktan sonra iki yıl süreyle stajyer ormancı olarak Baden-Württemberg eyaletinde Eyalet Orman İdaresinde çalışmıştır. Sonrasında Freiburg Şehri Çevre Bölümüne belediye başkan yardımcılığında yönetici müdür olarak katılmıştır. Çeşitli aşamalardaki stratejik düzeydeki çalışmasına, iklimin korunması ve enerji politikası, çevrenin korunması, ormancılık ve yeşil alan, tesis yönetimi, okullar, eğitim ve gençlik alanları dahildir. 2021 yılından bu yana Şehrin iklim koruma hedeflerine ulaşma çabalarını desteklemeyi amaçlayan İklim Nötrlüğü Biriminden sorumludur.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Kentlerin enerji formülünü yeniden yazmak 03.10.2021 14:30 - 16:00 Oda 7