Çöp devrimi: A(r)tıksız yaşam

03.10.2021 14:30 - 16:00 | Oda 1 | OTURUM


Ömer Kavlakoğlu

İş Geliştirme Müdürü, Evreka
Moderatör

Sadiye Bilgiç Karabulut

Sıfır Atık ve Atık İşleme Dairesi Başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Chris Underwood

Katı Atık Stratejik Hizmetler Müdürü, Vancouver Belediyesi

Muhammet Saraç

Genel Müdür, İZAYDAŞ

Iain Gulland

CEO, Zero Waste Scotland & Başkan, ACR+

Nilgün Kıran Cılız

Prof. Dr., Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi Müdürü, Boğaziçi Üniversitesi

Döngüsel bir ekonominin en önemli unsurlarından bir tanesi sürdürülebilir atık yönetimi. Dünya 2020'de yılda yaklaşık 2,2 milyar ton atık üretirken bu miktarın 2050'de artan kentsel nüfus oranı ve tüketim davranışlarına bağlı olarak yaklaşık 3,9 milyar tona çıkması öngörülüyor. Bu evrensel atık yönetimi hiyerarşisindeki basamakları ve bu basamakların önemini tekrar gözden geçirmemizi gerekli kılıyor. Ekonomik kalkınmışlık ile üretilen atık miktarı arasındaki korelasyonu kırmak zorundayız. Ancak bu şekilde hem topraklarımızı depoladığımız atıklardan koruyabilir, denizler ve okyanuslarımızı tek kullanımlık ambalajların atığından kurtarabiliriz. Atık yönetimini kentsel bir konu olmaktan çıkarıp, etkilerini öngörerek bir ekosistem konusu olarak ele almaya ihtiyacımız var.