Iain Gulland

CEO, Zero Waste Scotland & Başkan, ACR+

Iain, Sıfır Atık İskoçyanın (Zero Waste Scotland) İcra Kurulu Başkanıdır ve öncesinde WRAP İskoçya'ya liderlik etmiştir. Sıfır Atık İskoçya, İskoç Hükümeti'nin Döngüsel Ekonomi stratejisinin ve diğer düşük karbon politikası önceliklerinin uygulanmasına öncülük etmekte ve kaynak açısından verimli, döngüsel bir ekonomi yaratma çabalarının ön saflarında yer almaktadır. Iain, kamuda ve üçüncü sektörlerde geri dönüşüm sistemlerinin başlatılması da dahil olmak üzere sürdürülebilir kaynak yönetiminde 25 yıldan fazla deneyime sahiptir. Sürdürülebilir Kaynak Yönetimi için Şehirler ve Bölgeler Birliğinin (ACR+) şu anki başkanıdır ve Ekonomi ve Çevre Liderleri Grubu, Düşük Karbonlu Altyapı Geçiş Programı Kurulu, Çevre Ücretlerine İlişkin Uzman Paneli gibi bir dizi stratejik grubun üyesidir. 2014 yılında Resource Magazine tarafından "Birleşik Krallık atık ve kaynak verimliliği sektöründe en etkili kişi" seçilmiştir ve 2016 yılında Chartered Institution of Wastes Management Bursu almıştır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Çöp devrimi: A(r)tıksız yaşam 03.10.2021 14:30 - 16:00 Oda 1