Nilgün Kıran Cılız

Prof. Dr., Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi Müdürü, Boğaziçi Üniversitesi

İTÜ Kimya Mühendisliği mezunu Prof.Dr. Nilgün Kıran Cılız doktora tez çalışmalarını İskoçya Strathclyde Üniversitesi, Uygulamalı Kimya Departmanı’nda “Atıklardan Petrokimyasal ve Enerji Eldesi” konusunda geliştirip Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlamıştır. TÜBİTAK-MAM Enerji ve Çevre Araştırma Enstitüsü’nde Uzman Araştırıcı olarak çalışırken Danimarka Teknik Enstitüsü tarafından üç sene boyunca aldığı uygulamalı eğitim sonucu Türkiye’nin ilk altı sertifikalı Temiz Üretim uzmanından bir olmuştur. Post-Doktora çalışmalarını Danimarka Teknik Üniversitesi, Ürün Geliştirme Enstitüsü’nde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi üzerine tamamlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak akademik kariyerine devam etmektedir. 2007 yılından itibaren Üniversite’nin Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Araştırma Merkezi’nin Kurucu Müdürlüğü’nü ve 2010 yılı sonrası için Sürdürülebilir ve Yeşil Kampüs Koordinatör’lüğünü çeşitli pozisyonlarda yürütmektedir. Çevre-Etiketinin nin üretim sektöründe uygulanması ile çeşitli boyutlarda projeler yürüten Kıran Cılız bu çerçevede; Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Metodolojisi çalışmalarını sürdürmektedir. Mevcut çalışmalarında ulusal çevresel etiket uygulamaları için kriter ve kılavuz geliştirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Katı atıklardan/artıklardan değerli kimyasal ve enerji geri kazanımı konuları uzmanlık alanı olup bu konuda farklı seviyelerde çalışmalar gerçekleştirmiştir. UNDP “Rio+20 National Success Story Award” ödülünü “Tekstil Endüstrisi için T-Shirt Üretimininde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi Uygulamaları” çalışması ile almıştır. Birçok üretim ve servis sektörü için çevresel sürdürülebilirlik uygulamaları ile karbon ve su ayak izi değerlendirmeleri gerçekleştirmektedir. Kıran Cılız Cumhurbaşkanlığı Sıfır Atık ödülünü almış ve atık oluşumunun önlenmesi uygulamalarına ağırlık vermiştir. Prof. Kıran Cılız çeşitli ulusal ve uluslarası kurumlarının, vakıfların, komitelerin danışmanlık kurulunda çevresel sürdürülebilirlik ile ilgili sürdürülebilir kalkınma hedef göstergelerinin uygulanmasında bilgilendirme yapmaktadır. T.C. Çevre Ajansı Yönetim Kurulunda görev almaktadır.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 Çöp devrimi: A(r)tıksız yaşam 03.10.2021 14:30 - 16:00 Oda 1