COVID-19 günlerinde dayanışmayı güçlendirmek

03.10.2021 12:00 - 13:00 | Oda 1 | OTURUM


Moderatör

Serkan Denli

Dış ilişkiler Yöneticisi, Hayata Destek Derneği

Octavi de la Varga

Genel Sekreter, Metropolis

Ezgi Demirdağ

Yardımcı Ortak, McKinsey&Company

Kadem Ekşi

İstanbul Şube Başkanı, Türk Kızılayı

COVID-19 döneminde sosyal dayanışma çok önemli bir hal aldı. Hızlı kentleşmenin yaşandığı, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu günümüz şehirlerinde pandeminin yol açtığı ve açabileceği sorunlar ve çözümleri tartışılan en önemli konulardan biri oldu. Ekonomide bir çok sektör negatif etkilendi ve iş kayıpları yaşandı. Yerel yönetimler ve uluslararası kurumlar dünyanın değişik kentlerinde yaşayan insanların sosyal, ekonomik, kültürel açıdan mağdur olamamaları ve sağlıklı bir çevrede yaşamaları için, lojistikte, ulaşımda, sanitasyonda, açık alan kullanımında, alt yapı yenilemesinde bir çok strateji geliştirip uygulamalar hayata geçirdiler. "COVID-19 günlerinde dayanışmayı güçlendirmek” panelinde dünyadan yerel yönetimlerin dayanışma yaklaşımlarını, uluslararası örgütlerin toplumda sağlık ve güvenliği sağlamak için yaptıkları çalışmaları ve ekonomik olarak istihdamın nasıl etkilendiğini tartışacağız.