Serkan Denli

Dış ilişkiler Yöneticisi, Hayata Destek Derneği

Lisans derecesini Gaziantep Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Üniversite dönemde AB gençlik projeleri ile başlayan sivil toplum kariyerini, 2013 yılından itibaren profesyonel olarak sürdürmektedir. Hem saha çalışanı hem de yönetici olarak Acil durum, Koruma ve Nakit yardım, istihdam ve geçim kaynakları projelerinde görev aldı. 2 yılı aşkın bir süre Hayata Destek Derneği’nin en büyük saha operasyonu Şanlıurfa ilindeki insani yardım operasyonunu yönetti. Şu anda Ankara’da Kamu ilişkileri ve diğer kilit paydaşlarla olan ilişkilerin kurulmasını ve yönetilmesini sağlıyor. Göç yönetimi, kamu mevzuatı, kamu ve STK ilişkileri, savunuculuk konularında uzmanlığı bulunmakta ve eğitimler vermektedir.


Oturumlar

# Oturum Adı Gün Saat Salon #
1 COVID-19 günlerinde dayanışmayı güçlendirmek 03.10.2021 12:00 - 13:00 Oda 1